طراحی فاکتور برگشت

طراحی فاکتور برگشت از فروش 

طراحی فاکتور برگشت از  فروش رانیز باید مانند دیگر فاکتور ها مهم دانست زیرا طراحی فاکتور برگشت از فروش باید به گونه ای باشد که هماهنگی خود را با ست فاکتور های دیگر حفظ کند. می توان برای کالا های برگشت خورده از فروش، فاکتور برگشت از فروش صادر کرد، طراحی فاکتور برگشت از  فروش را بهتر است با در نظر گرفتن امکان بازگشت محصولات انجام داد.

برای این منظور میتوان از فاکتور فروش  یک فاکتور برگشت از فروش مشتق و  صادر کرد یا میتوان یک فاکتور برگشت از فروش را به یک فاکتور فروش متصل کرد یا طراحی فاکتور برگشت از  فروش را جداگانه انجام داد، این نوع از فاکتور مشتری را به اندازه مبلغ آن بستانکار می کند . (اگر از انبار داری سریالی استفاده می شود باید رسید مرجوعی ثبت شود )

طراحی فاکتور برگشت از فروش | طراحی فاکتور برگشت کالا | طراحی فاکتور برگشت محصول طراحی فاکتور برگشت و مرجوعی

برای تمامی فاکتورهای تایید شده طبق شکل بالا می توان طراحی فاکتور برگشت از  فروش در نظر گرفت یا از طریق تب “فاکتورهای برگشتی این فاکتور” ، یک فاکتور برگشت جدید را صادر کرد.

    1. فاکتورفروش مرتبط: در صورتی که فاکتور برگشتی را از روی فاکتور فروش صادر کرده باشید، در این قسمت فاکتور فروش مرتبط نمایش داده می شود و در غیر این صورت می توانید از بین فاکتورهای صادر شده برای مشتری، یکی از فاکتورها را برای نگاشت روی این فاکتور برگشت از فروش انتخاب کنید.

طراحی فاکتور برگشت از فروش | طراحی فاکتور برگشت کالا | طراحی فاکتور برگشت محصول طراحی فاکتور برگشت و مرجوعی

  1. ویرایش نگاشت:به ازای هر ردیف محصول، می توانید از طریق دکمه های موجود در این ستون، نگاشت فاکتور فروش مرتبط را ویرایش کنید، در واقع مشخص کنید که این برگشت از فروش مرتبط با کدام فاکتور می باشد. با کلیک بر روی دکمه ویرایش نگاشت به ازای هر محصول، تمامی فاکتورهای فروش تاییده شده مشتری که این محصول در آن ها موجود باشد نمایش داده می شوند و می توانید یکی از آن ها را انتخاب کنید.

نکته: در صورتی که فاکتور برگشتی را از روی فاکتور فروش صادر کرده باشید، تمامی محصولات با همان تعداد ثبت شده در فاکتور فروش، در فاکتور برگشتی نگاشت می شوند، اما می توانید آن ها را ویرایش کنید (به طور مثال زمانی که از یک محصول 100 عدد فروخته باشید، اما مشتری بخواهد 10 تا را مرجوع کند). همچنین می توانید ردیف های دیگری را به فاکتور برگشتی اضافه کنید.

نکته: در صورتی که محصولات ثبت شده در فاکتور برگشتی را به هیچ کدام از فاکتورهای فروش متصل نکنید، در گزارشات افتراق نرم افزار نمایش داده خواهند شد.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید